inspired

24 teksty – auto­rem jest in­spi­red.

Leżę w tym zim­nym po­koju, opa­tulo­na wspom­nieniem Two­jego uśmiechu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 marca 2010, 19:17

Da­jesz mi ty­le szczęścia,że mógłbym nim srać i rzy­gać, a na­dal miałbym go za dużo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 marca 2010, 01:38

zwy­cięstwa nie dos­ta­niesz w prezencie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 lutego 2010, 21:15

Po­duszka była znów mok­ra od łez,
Na po­liczku znów po­jawił się czer­wo­ny ślad od łez,
A ty... byłeś znów szczęśli­wy DO łez. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 lutego 2010, 20:30

two­je marze­nia są dla mnie rozkazem. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 lutego 2010, 12:35

zam­knąłeś mnie w sercu
i wyrzu­ciłeś klucz...


Ze spec­jalną de­dykacją dla Kamila.
Dziękuję. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lutego 2010, 20:53

swo­je szczęście do­cenisz do­piero,gdy życie kop­nie cie porządnie w dupę. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 lutego 2010, 22:15

-Prze­cież ja jes­tem tyl­ko ta­ki do­dat­kiem do Two­jego życia, no można po­wie­dzieć że jes­tem je­go ma­lutką częścią, no ale żeby tak od ra­zu prze­ze mnie kochać życie...
-Jes­teś całym moim życiem, dla­tego je tak kocham...

Słysząc te słowa- uśmie­chnął się. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 lutego 2010, 21:00

łza­mi sięgam w przeszłość. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 lutego 2010, 21:45

i na jaką cho­lere ludziom nadzieja?
aby ten świat nie wy­dawał się, aż ta­ki zły . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 stycznia 2010, 19:36
inspired

ciekawa życia. ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność