inspired, teksty z marca 2010 roku

2 teksty z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest in­spi­red.

Leżę w tym zim­nym po­koju, opa­tulo­na wspom­nieniem Two­jego uśmiechu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 marca 2010, 19:17

Da­jesz mi ty­le szczęścia,że mógłbym nim srać i rzy­gać, a na­dal miałbym go za dużo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 marca 2010, 01:38
inspired

ciekawa życia. ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność