inspired, teksty z grudnia 2009 roku

6 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest in­spi­red.

Głód miłości jest tak sa­mo wiel­ki, jak głód narkotyku. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 grudnia 2009, 21:59

Życie jest jak puzzle. Ciężko jest ułożyć sa­memu. Dla­tego tak bar­dzo pot­rzeb­na jest nam ta Dru­ga Osoba. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 grudnia 2009, 22:07

Gdy pat­rzę w jej oczy... Mogę się w nich utopić. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 grudnia 2009, 20:11

Ra­dość to gwa­ran­cja piękna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 grudnia 2009, 00:01

... po­zos­tały mi wspom­nienia i Two­je zdjęcie w sercu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 grudnia 2009, 00:11

Słowa nie oka­zują te­go co czu­jemy. Oka­zuje to nasz czyn. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 grudnia 2009, 12:48
inspired

ciekawa życia. ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność